TERMS & CONDITIONS

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki (wraz z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookie) określają warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.parfois.com/pl/pl/ („Serwis”), a także warunki zakupu produktów za jej pośrednictwem.

1.2. Osoba składająca zamówienie poprzez stronę internetową powinna mieć co najmniej 18 (osiemnaście) lat.

1.3. Niniejsze Ogólne Warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W takim przypadku zamieścimy na stronie ich zaktualizowaną wersję oraz zawiadomimy Państwa o zmianie.

1.4. Poniższe Ogólne Warunki regulują sprzedaż produktów prezentowanych na stronie internetowej przez ”MODESSA POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2A, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000324054, NIP: 9462574148, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 050 000,00 zł, telefon: 800 007 123 (darmowy), adres e-mail: contact@parfois.com, zwaną dalej “Parfois”.

1.5. W dowolnym momencie możesz wejść na stronę Parfois z dowolnej lokalizacji geograficznej, wprowadzając jej adres bezpośrednio w przeglądarce lub korzystając z opcji, która jest dostępna w momencie uzyskiwania dostępu do witryny. Należy pamiętać, że ceny, opłaty i warunki wysyłki mogą się różnić w zależności od wybranego kraju.

1.6. Rejestrując się w Serwisie, prosimy się upewnić, że podane obowiązkowe informacje są poprawne i kompletne. Prosimy o informowanie Parfois o wszelkich zmianach w Państwa danych osobowych, takich jak adres zamieszkania, adres e-mail i inne dane kontaktowe, poprzez bezzwłoczne zaktualizowanie swoich danych w Serwisie. Serwis umożliwia dokonanie zakupu za pomocą funkcji "Realizacja zamówienia jako Gość" i aby z niej skorzystać nie jest wymagana rejestracja. W takim przypadku, powinni się Państwo upewnić, że podane obowiązkowe informacje są poprawne i kompletne. Wymagane są wyłącznie te dane osobowe, które są potrzebne do realizacji Państwa zamówienia i będą one wykorzystywane wyłącznie w tym celu.

2.1. W celu zamówienia jednego lub więcej produktów dostępnych w Serwisie, powinni Państwo:

 • Wybrać produkt na stronie internetowej Parfois;
 • Dodać produkt do "Koszyka";
 • Kliknąć przycisk "Przejdź bezpośrednio do realizacji zamówienia";
 • Mogą Państwo kontynuować Zakupy jako Gość ("Realizacja zamówienia jako Gość") lubtworząc konto ("Utwórz konto") lub, jeśli posiadają już Państwo konto, logując się za pomocą adresu e-mail i hasła lub uzyskując dostęp poprzez Facebook lub Google.

2.2. Realizacja zamówienia jako Gość Jeśli wybiorą Państwo opcję "Realizacja zamówienia jako Gość", powinni Państwo wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej https://www.parfois.com/pl/pl/checkout/shipping/, zawierający następujące informacje:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres dostawy produktu;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Adres, na który powinna być wystawiona faktura oraz NIP (jeżeli ma to zastosowanie).

2.3. Realizacja zamówienia poprzez utworzenie konta Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować jako nowy klient poprzez "Utwórz konto", proszę wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.parfois.com/pl/pl/register/, zawierający następujące informacje:

 • Imię i nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • Adres e-mail;
 • Hasło.

2.4. Po wypełnieniu formularza wszystkimi powyższymi informacjami, należy wybrać Metodę Dostawy towaru, zgodnie z postanowieniami pkt 6 poniżej. Następnie należy kliknąć "Kontynuuj" i wybrać jedną z dostępnych Metod Płatności (patrz pkt 5 poniżej). W celu finalizacji, należy kliknąć "Zatwierdź Płatność". Aby móc kliknąć "Zatwierdź Płatność", należy najpierw zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki.

2.5. Po sfinalizowaniu zamówienia, wyślemy do Państwa wiadomość e-mail o treści "Zamówienie potwierdzone". Ten e-mail jest automatycznie wygenerowanym potwierdzeniem, co oznacza, że otrzymaliśmy Państwa zamówienie i w tymże potwierdzeniu wyślemy Państwu między innymi informacje o numerze i dacie zamówienia, sposobie i czasie dostawy i płatności, adresie dostawy i adresie, na który zostanie wysłana faktura, cenie produktu, kosztach wysyłki, informacji o produkcie i o jego podstawowych właściwościach.

2.6. Prosimy o sprawdzenie swojego zakupu zawsze przed kliknięciem „Zatwierdź Płatność”. Przed kliknięciem „Zatwierdź Płatność” mają Państwo możliwość edycji wszystkich wprowadzonych informacji, takich jak adres wysyłki lub adres fakturowania, informacje o płatności, a także mogą Państwo zmienić lub usunąć produkty z "Koszyka".

2.7. Na stronie internetowej Parfois, w zakładce "Moje Konto" zawsze będą mieć Państwo wgląd do historii swoich zakupów, gdzie znajdą Państwo informacje o numerze, dacie i stanie zamówienia, informacje na temat produktu i jego podstawowych właściwościach, o cenie i kosztach wysyłki, wybranej metodzie płatności, wybranej metodzie dostawy i adresie rozliczeniowym. Potwierdzenie zakupu zostanie Państwu przesłane w formie papierowej wraz z zamówieniem.

2.8. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących zamówienia, zawsze mogą Państwo skontaktować się z Parfois za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta 800 007 123 ((Bezpłatny numer telefonu. Darmowe połączenia dla numerów stacjonarnych. W przypadku połączeń komórkowych koszt może się różnić w zależności od operatora) lub za pośrednictwem adresu email: contact@parfois.com

3.1. Aby korzystać z Serwisu, musicie Państwo spełnić następujące wymagania techniczne:

 • posiadać urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 • posiadać połączenie z globalną siecią Internet,
 • posiadać zaktualizowaną przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL,
 • do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z zainstalowaną najnowszą wersją jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.

3.2. Pełne wykorzystanie wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu może wymagać zainstalowania oprogramowania takiego jak Java lub Java Script.

3.3. Nie możecie Państwo dostarczać do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

4.1. Koszt zapłaty za zamówione produkty to koszty wyświetlone w Serwisie w momencie składania zamówienia przez kliknięcie „Zatwierdź Płatność”. Zawierają one podatek VAT według obowiązującej stawki głównej siedziby Parfois. Koszty wysyłki są widoczne po wybraniu preferowanej metody dostarczenia produktu. Ceny zamawianych produktów są wyświetlane w Serwisie w momencie złożenia zamówienia i obejmują VAT w wysokości obowiązującej w Polsce, nie obejmują zaś kosztów dostawy (są one dodawane do ceny nabywanych produktów).

Niemniej jednak, mogą Państwo w dowolnej chwili wejść na stronę Parfois z innej lokalizacji geograficznej, wpisując dany adres bezpośrednio w przeglądarce.

4.2. Ceny produktów i koszty wysyłki są podawane dla kraju wybranego przez Państwa w czasie uzyskiwania dostępu do Serwisu, w walucie tego kraju.

4.3. Zawsze będą Państwo informowani, w jasny i zwięzły sposób, przed zakończeniem procesu składania zamówienia, o łącznej cenie zamówionych produktów, wszystkich podatkach i opłatach, dodatkowych kosztach transportu, kosztach wysyłki lub innych ewentualnie zaistniałych kosztach.

4.4. Kody promocyjne są kodami lub zakodowanymi słowami takimi jak "Kupon Rabatowy", które, na przykład, oferują Państwu zniżkę na wybrane produkty, na całość zamówienia, lub mogą dotyczyć kosztów wysyłki. Kody promocyjne dotyczą tylko zakupów dokonanych za pośrednictwem Serwisu i mogą być wykorzystane wyłącznie w kraju, w którym dokonano zakupu. Aby skorzystać z kodów promocyjnych, proszę upewnić się, że podczas dokonywania płatności wpisują Państwo kod w odpowiednim miejscu. Jeśli w tym czasie nie wykorzystają Państwo kodu promocyjnego, nie będą mogli Państwo skorzystać z kodu promocyjnego podczas realizacji danego zakupu, co nie oznacza, że nie będą mogli Państwo wykorzystać go przy realizacji późniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem warunków korzystania z danego kodu promocyjnego.

5.1. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pośrednictwem karty Visa, Mastercard, Maestro lub z wykorzystaniem Paypal,Dotpay klarna, Google Pay, Apple Pay.

5.2. Wszystkie zamówienia są przetwarzane w walucie kraju, który wybrali Państwo w momencie uzyskiwania dostępu do Serwisu – w przypadku Polski są to złote (PLN). Jeśli Państwa konto bankowe jest w innej walucie, kurs wymiany stosowany do obciążania Państwa konta zostanie automatycznie określony według zasad stosowanych w przypadku metody płatności wybranej przy złożeniu zamówienia.

5.3. W celu zmniejszenia ryzyka nieautoryzowanego dostępu dane Państwa karty kredytowej zostaną zaszyfrowane przy użyciu Protokołu SSL (Secure Socket Layer) i zweryfikowane przez Digicert, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w Polityce Prywatności.

Jeśli płatność zostanie dokonana przy użyciu karty kredytowej, obciążenie karty zostanie wykonane w ciągu następnych 1-2 dni.

Po wybraniu opcji dokonania płatności kartą kredytową, należy wprowadzić niezbędne dane karty kredytowej, a mianowicie imię i nazwisko posiadacza karty, rodzaj karty kredytowej, numer, datę ważności karty i kod bezpieczeństwa karty, a następnie kliknąć "Zatwierdź Płatność". Opłata zostanie pobrana dopiero po sfinalizowaniu zamówienia przez kliknięcie „Zatwierdź Płatność”.

5.4. Płatności za produkty można także dokonać za pośrednictwem Paypal i Dotpay. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem Paypal lub Dotpay, opłata zostanie pobrana po kliknięciu "Zatwierdź Płatność” i dokonaniu płatności.

6.1. Zamówienia złożone na naszej polskiej stronie internetowej mogą być dostarczane wyłącznie do Polski.

6.2. Wszystkie zamówienia zostaną dostarczone na adres, który w momencie złożenia zamówienia został przez Państwa podany jako adres dostawy. Zamówienia będą wysłane po potwierdzeniu dokonania płatności.

6.3. Parfois proponuje następujące metody dostarczenia produktów:

 • Dostawa do sklepu stacjonarnego (tylko w sklepach należycie autoryzowanych i zidentyfikowanych na stronie https://www.parfois.com/pl/pl/stores/): BEZPŁATNIE;
 • Dostawa przez naszą firmę partnerska na wskazany adres zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 150 PLN: BEZPŁATNIE.
 • Dostawa do domu: Promocja! 9,90 PLN;
 • Dostawa do Punktu Odbioru: Promocja! 9,90 PLN;

*Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 150 PLN.

Składając zamówienie, prosimy wybrać metodę dostawy, która Państwu odpowiada. Zamówienia będą wysyłane tylko w dni robocze.

Parfois realizuje zamówienia w ciągu 1-2 dni roboczych z dostawą do domu i Punktów Odbioru (licząc od następnego dnia po otrzymaniu płatności za zakupiony produkt) oraz ciągu 2 -4 dni roboczych z dostawą do Sklepu. Dostawy pod adresem zamieszkania są dokonywane w godzinach dostaw firmy partnerskiej. Jeśli Parfois nie będzie w stanie dotrzymać terminu dostarczenia zamówienia, poinformuje Państwa o zaistniałej sytuacji, umożliwiając Państwu ustalenie nowego terminu dostawy lub anulowanie zamówienia z pełnym zwrotem kosztów w maksymalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od daty poinformowania Państwa o niemożliwości dokonania dostawy.

Jeśli nie będą Państwo przebywać w miejscu wskazanym jako adres dostawy w uzgodnionym z firmą partnerską terminie, firma partnerska skontaktuje się z Państwem poprzez e-mail lub SMS w celu ustalenia nowego terminu dostawy produktu.

8.1. ZWROTY

Parfois pozwala zwrócić dowolny przedmiot w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu. Zwroty będą akceptowane tylko w przypadku produktów, które nie były używane i posiadają oryginalne metki. Aby dokonać zwrotu, należy posiadać oryginalny dowód zakupu. W związku z tym, Parfois nie może przyjąć zwrotów używanych lub uszkodzonych przedmiotów.

Metody zwrotu

Aby zwrócić przedmiot wybierz jedną z 2 poniższych opcji zwrotu:

- W sklepie Parfois:

Wybierz jeden z naszych sklepów, w którym akceptujemy zwroty (sprawdź listę uprawnionych sklepów tutaj: zobacz sklepy). Wszystkie zwroty należy składać w kraju zakupu.

- W Punkcie Nadania UPS:

Dostępna tylko dla zwrotów, nie dla wymian. Prosimy o bezpieczne zapakowanie produktów, w tym faktury, przyklejenie etykiety zwrotnej znajdującej się w pudełku i zabranie jej do wybranego Punktu Nadania UPS . Najbliższe punkty nadań można znaleźć tutaj:

https://www.ups.com/dropoff?loc=pl_PL

8.2. WYMIANY

Podczas wymiany towaru, prosimy pamiętać, że mogą Państwo wymienić jedynie towar o tym samym numerze referencyjnym i należy to zrobić osobiście w sklepach Parfois, które są odpowiednio zautoryzowane na stronie https://www.parfois.com/pl/pl/returns-andexchanges/. Wymiana towaru musi nastąpić w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakupu, bezpośrednio lub przez osobę trzecią przez Państwa wskazaną. Należy zachować dowód zakupu i pokazać go w momencie wymiany towaru, a także należy przechowywać towar w taki sposób, aby mógł być zwrócony w odpowiednich warunkach użytkowania, nieprzekraczających czynności, które są zwykle dopuszczalne w zakładach handlowych, nienaruszony, ometkowany i w oryginalnym opakowaniu.

8.3. ZWROTY WADLIWYCH PRODUKTÓW

Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.

Parfois jest odpowiedzialne jeżeli wada fizyczna nabytego produktu istniała w momencie jego dostawy lub jej przyczyna tkwiła w produkcie w tej samej chwili i ujawniła się w maksymalnym okresie 2 (dwóch) lat od daty dostawy.

W przypadku stwierdzenia wady produktu powinni Państwo, co do zasady w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady lub w terminie 2 lat od daty dostawy (obowiązuje termin późniejszy), skontaktować się z Parfois, podając numer zamówienia, szczegóły dotyczące produktu i opisać, na czym polega jego niezgodność, wybierając jeden z poniższych sposobów kontaktu:

-Tel: 800 007 123 (Bezpłatny numer telefonu. Darmowe połączenia dla numerów stacjonarnych.

W przypadku połączeń komórkowych koszt może się różnić w zależności od operatora);

-Adres e-mail: contact@parfois.com.

Dostarczenie towaru w celu jego zwrotu może nastąpić:

-W sklepach Parfois na terenie Polski, upoważnionych do przyjmowania zwrotów, należycie zidentyfikowanych na stronie internetowej https://www.parfois.com/pl/pl/returns-andexchanges/;

-W Punkcie Nadania UPS

Prosimy o bezpieczne zapakowanie produktów, w tym faktury, przyklejenie etykiety zwrotnej znajdującej się w pudełku i zabranie jej do wybranego Punktu Nadania UPS. Najbliższe punkty nadań można znaleźć tutaj: https://www.ups.com/dropoff?loc=pl_PL

Jeśli produkt ma wady, możecie Państwo zażądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Państwa wymienimy rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usuniemy. Zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady możecie Państwo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

Parfois podejmie działania w celu wymiany produktu na wolny od wad lub częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów, tak szybko, jak to będzie możliwe i zawsze w ciągu maksymalnie 30 (trzydziestu) dni.

W przypadku odstąpienia od umowy, wraz z jednoczesnym zwrotem produktu, zwrócimy Państwu koszty w wysokości ceny towaru, a także koszty dostawy i, tam, gdzie ma to zastosowanie, koszty zwrotu. Zwrot kwoty zostanie dokonany tą samą metodą płatności, która została użyta w pierwotnej transakcji, o ile wyraźnie nie zażądają Państwo innej metody płatności.

Twój zegarek Parfois jest objęty naszą gwarancją na wszystkie wady fabryczne na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

Niniejsza gwarancja obejmuje mechanizm zegarka i nie obejmuje:

- Szkód spowodowanych nieprawidłowym używaniem lub wynikających z zaniedbania produktu, jak również naturalnego zużywania się materiału

- Baterii

- Szkód spowodowanych wodą, z wyjątkiem zegarków oznaczonych jako wodoszczelne

- Zewnętrznych uszkodzeń paska/bransoletki, szkiełka lub obudowy;

- Uszkodzeń, które nie są spowodowane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi. Oferowana gwarancja jest zgodna z obowiązującymi przepisami i aby była ważna musi:

- zawierać fakturę zakupu, jeśli produkt został zakupiony w sklepie online;

- być uwierzytelniony pieczęcią sklepu w momencie zakupu i mieć przypięty odpowiedni dowód sprzedaży, jeśli produkt został zakupiony w sklepie;

https://www.parfois.com/on/demandware.static/-/Library-SitesSharedLibrary/pl_PL/dwdf294640/Watch_Warranty.pdf

Mają Państwo prawo do odstąpienia od zawartej z nami umowy i zwrotu zakupionego zamówienia w ciągu 14 dni od dnia, w którym dostarczyliśmy Państwu to zamówienie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki

zamówienia do Parfois.

Możecie Państwo odstąpić od Umowy poprzez złożenie nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następujący sposób:

-listownie na adres: ”PARFOIS, Rua Do Sistelo, 755 - Lugar de Santegãos

4435 - 429 Rio Tinto – Portugal. »

-za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: cancellation@parfois.com;

-przez złożenie oświadczenia za pośrednictwem Serwisu. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy jest dostępny tutaj.

Po odstąpieniu przez Państwa od umowy drogą elektroniczną, niezwłocznie prześlemy Państwu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiliście Państwo od umowy z nami. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie nam zamówienia przed upływem tego terminu.

 

Zwrotu produktu można dokonać:

-w sklepach Parfois na terenie Polski, upoważnionych do przyjmowania zwrotów, wskazanych pod adresem https://www.parfois.com/pl/pl/returns-and-exchanges/; bezłatnie

-W Punkcie Nadania UPS

Prosimy o bezpieczne zapakowanie produktów, w tym faktury, przyklejenie etykiety zwrotnej znajdującej się w pudełku i zabranie jej do wybranego Punktu Nadania UPS. Najbliższe punkty nadań można znaleźć tutaj: https://www.ups.com/dropoff?loc=pl_PL

Parfois zwróci Państwu koszty zwróconych produktów bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Parfois Państwa zwróconego zamówienia. Parfois zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu kosztów, dopóki nie otrzyma zwróconych produktów lub dopóki nie otrzyma dowodu, że zostały one odesłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Parfois dokona zwrotu kosztów przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyliście Państwo do dokonania zapłaty za zwrócone zamówienie.

Produkty wytwarzane ręcznie często mają właściwości naturalnych materiałów używanych do ich produkcji, np. specyficzne tekstury i kolory, i powinni się Państwo liczyć z ich obecnością.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do materiałów lub treści udostępnianych na stronie internetowej są, przez cały czas, własnością firmy Parfois lub licencjodawcy. Mogą Państwo korzystać z tego materiału tylko wtedy, jeśli otrzymali wyraźne upoważnienie.

Nie stanowi to jednak przeszkody do korzystania ze strony internetowej w celu skopiowania informacji o zamówieniu lub danych zamówienia, jeśli jest to konieczne.

W razie wątpliwości co do "Ogólnych Warunków", mogą się Państwo skontaktować z Parfois telefonicznie pod numerem 800 007 123 (Bezpłatny numer telefonu. Darmowe połączenia dla numerów stacjonarnych. W przypadku połączeń komórkowych koszt może się różnić w zależności od operatora) w godzinach od 10:00 do 14:00 i od 15:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@parfois.com.

Linki kierujące do innych stron internetowych i/lub materiałów , do których odnośniki znajdują się na stronie internetowej, są udostępniane wyłącznie dla celów informacyjnych.

Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu polskiemu.

16.1. Klient może złożyć reklamację dot. działalności Parfois w formie pisemnej na adres Parfois - ”Rua Do Sistelo, 755 - Lugar de Santegãos 4435 - 429 Rio Tinto – Portugal», lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: contact@parfois.com.

16.2. Parfois udziela odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

16.3. Jeżeli Parfois nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w pkt 17.2, uważa się, że reklamacja została uznana.

16.4. Parfois udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jeżeli jest niezadowolony z zakupionego produktu lub usługi Parfois świadczonej za pośrednictwem Serwisu. Lista podmiotów zajmujących się pozasądowym rozstrzyganiem takich sporów znajduje się pod tym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr