POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

 

  Polityka prywatności

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych?
 2. Jakiego typu dane gromadzimy na temat naszych Klientów, jak je wykorzystujemy i na jakiej podstawie?
 3. Kim są odbiorcy Państwa danych?
 4. Gdzie przechowujemy Państwa dane?
 5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?
 6. Jakie przysługują Państwu prawa w momencie przekazania danych?
 7. Gwarancje i ostrzeżenia.
 8. Polityka cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając ze strony internetowej (“website”) Parfois lub składając zamówienie za pośrednictwem tejże strony, zgadzają się Państwo na przekazanie swoich danych osobowych firmie Parfois. Dla Parfois prywatność i ochrona danych osobowych są bardzo istotne. W efekcie, Parfois stanowczo zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawodawstwa przez cały ten czas i do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności ("Polityka Prywatności").

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z tej witryny, będą podlegać, przez cały ten czas, obowiązkowi stosowania obowiązującej Polityki Prywatności i plików Cookies, dlatego zalecamy uważnie zapoznać się tymi zasadami, w celu potwierdzenia, czy zgadzają się z Państwo na te warunki.

Strona internetowa Parfois może zawierać linki do stron internetowych i usług innych spółek, które mają własne zasady ochrony prywatności, i/lub do usług świadczonych przez osoby trzecie z dostępem do ich urządzeń, mogąc umożliwić dostęp do informacji w nich zawartych. Zalecamy uważne zapoznanie się z polityką prywatności takich stron trzecich. Parfois nie ponosi odpowiedzialności za praktyki lub zawartość tych polityk prywatności stron trzecich.

Parfois zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności zgodnie z nowymi wymogami prawnymi i/lub wykonawczymi ze względów bezpieczeństwa lub w celu dostosowania wspomnianej polityki do instrukcji organów kontrolnych w zakresie ochrony danych.

Jeżeli wprowadzona zostanie jakakolwiek zmiana w Polityce Prywatności, użytkownik zostanie poinformowany o tychże zmianach za pośrednictwem strony internetowej lub, w razie konieczności, poprzez komunikację i zostanie on poproszony o odnowienie zgody na treść Polityki Prywatności. Parfois nie dostarczy towarów / i nie zapewni usług, o ile użytkownik nie zaakceptuje zmian w Polityce Prywatności.

 

 

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

 

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest spółka o nazwie Barata & Ramilo, SA, z siedzibą pod adresem Rua do Sistelo, Lugar de Santegãos, 4435-452 Rio Tinto, Gondomar, spółka o numerze 500 590 753 (zwana dalej "Barata & Ramilo" lub "Parfois").

Naszym inspektorem ochrony danych jest Maria Montenegro. Możesz skontaktować się z nią poprzez e-mail: dpo@parfois.com.

Pragniemy poinformować, że Barata & Ramilo, S.A. jest częścią grupy przedsiębiorstw, zwanej dalej "Grupą Parfois", a niniejsza Polityka Prywatności jest stosowana do wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Parfois. Mogą Państwo zweryfikować firmy wchodzące w skład Grupy Parfois.

 

 

 1. Jakiego typu dane gromadzimy na temat naszych Klientów, jak je wykorzystujemy i na jakiej podstawie?

Parfois gromadzi różnego typu dane osobowe do różnych celów, zgodnie z tym, co zostanie wyjaśnione poniżej. W każdym razie podkreślamy, że świadomie nie gromadzimy danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli okaże się, że mimowolnie zbieramy dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia, podejmiemy niezbędne kroki w celu wyeliminowania informacji tak szybko, jak to możliwe, o ile nie będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, aby takie dane zachować.

 

Cele przetwarzania danych osobowych są następujące:

 1. Dostarczanie produktów i usług: Parfois może wykorzystywać Państwa dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy między Państwem a Parfois, a także do Państwa identyfikacji. Możemy również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu zapobiegania i dochodzenia w przypadku niewłaściwego wykorzystania Danych Osobowych.
 1. Jeśli zarejestrują się Państwo jako nasz klient, Parfois zgromadzi następujące dane:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres e-mail;
  3. Adres (dostawy i na który ma być wystawiona faktura);
  4. Numer telefonu;
  5. Data urodzenia;
  6. Numer identyfikacji podatkowej.
 2. Jeśli nie zarejestrują się Państwo jako nasz klient i złożą zamówienia jako "gość", Parfois zbierze następujące dane:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres e-mail;
  3. Adres (dostawy i na który ma być wystawiona faktura);
  4. Numer telefonu;
  5. Numer identyfikacji podatkowej.
 1. Rejestracja za pośrednictwem sieci społecznościowych (wymagane jest wykorzystanie Państwa danych logowania do sieci społecznościowej, takich jak dane logowania jako użytkownik Facebooka i Google+, aby utworzyć konto Parfois i zalogować się za jego pomocą): jeśli użyją Państwo opcji rozpoczęcia sesji za pośrednictwem sieci społecznościowych, Parfois wykorzysta informacje zawarte w profilu publicznym, które są niezbędne do utworzenia konta Parfois. Parfois nie będzie przetwarzać żadnych informacji, które nie są istotne do tego celu, które otrzyma za pośrednictwem sieci społecznościowych. Po utworzeniu konta, użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia go o dowolne informacje, które zechce nam udostępnić i które pozwolą na poprawienie jego wrażenia dotyczącego interakcji z nami. Wszelkie dodatkowe informacje, które nam przekaże, będą wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności.
  1. Rozwój produktów i usług: Parfois może wykorzystywać Państwa dane osobowe do rozwoju swoich produktów i usług. W tym celu będziemy jednak głównie wykorzystywać zbiorcze dane i informacje statystyczne. Parfois prowadzi rejestr odwiedzanych przez klientów stron internetowych w celu ustalenia, które usługi/produkty są przez nich najbardziej poszukiwane.

W takim przypadku zbieramy informacje o komputerze lub urządzeniu (w tym urządzeniach mobilnych), z których Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do naszej witryny, w tym adres IP, witrynę internetową, przez którą uzyskano dostęp na naszą stronę, typ i język przeglądarki, pliki Cookies, kraj, z którego następuje wejście, strony referencyjne i wyjściowe, adres URL, typ platformy, liczba kliknięć, nazwy domen, strony docelowe, odwiedzane strony i kolejność ich odwiedzania, czas spędzony na danej stronie, data i godzina wejścia na naszą stronę, błędy dostępu i inne podobne informacje wysyłane przez przeglądarkę.

 1. Komunikacja: Parfois może wykorzystywać Państwa dane osobowe do komunikowania się z Państwem, w szczególności do wysyłania wiadomości związanych z naszymi produktami lub usługami lub do udzielania pomocy w kwestiach związanych z obsługą klienta, a mianowicie do odpowiadania i przetwarzania żądań użytkowników poprzez kanały obsługi klienta, a także do monitorowania jakości naszych usług.

W takim przypadku zostaną zgromadzone Państwa pełne imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 1. Marketing: Parfois może wykorzystywać Państwa dane osobowe, w tym informacje związane z kupowaniem i przeglądaniem stron w celach związanych z badaniem opinii i celach marketingowych, aby informować Państwa o naszych kampaniach, promocjach, nowych produktach i usługach, ofertach urodzinowych i newsletterach (w przypadku udzielenia zgody na subskrypcję), co robimy poprzez wysyłanie wiadomości e-mail ("email"), powiadomień push za pośrednictwem aplikacji Parfois (jeśli aktywowano powiadomienia na urządzeniu mobilnym), sieci społecznościowe lub inne równoważne formy komunikacji elektronicznej lub do celów badawczych, a mianowicie do badania rynku. Wiadomości marketingowe, które wysyłamy, zostaną spersonalizowane i dostosowane do Państwa osobistych preferencji i zainteresowań.

Subskrypcja Newslettera Parfois może wiązać się z wykorzystaniem danych osobowych w celu realizacji spersonalizowanej reklamy naszych produktów i usług, które udostępniamy użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomień push przez aplikację Parfois (jeśli aktywowano powiadomienia na urządzeniu mobilnym) lub w jakikolwiek inny sposób przekazu elektronicznego lub stronę trzecią.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera, zgodnie z informacjami, które podajemy w każdej wiadomości.

Przetwarzanie danych osobowych w celu tworzenia profili i przeprowadzania badań rynkowych opiera się na uzasadnionym prawnie interesie Parfois. W tym celu, firma Parfois rozważyła interesy i prawa zainteresowanych stron oraz środki podjęte przez odpowiedzialną stronę w celu wypełnienia ogólnych obowiązków w zakresie proporcjonalności i przejrzystości, stwierdzając, że:

a) zmniejsza się wpływ na podstawowe prawa wolności i gwarancji osób;

b) wspomniane przetwarzanie danych może być do wglądu, w rozsądny sposób, dla osoby zainteresowanej;

c) przetwarzanie danych osobowych do wcześniejszych celów nie spowoduje wykluczenia, dyskryminacji, zniesławienia lub sytuacji, które zagrażają reputacji posiadacza i/lub siły przetargowej.

 

Jeśli uznają Państwo, że takie przetwarzanie danych może wywołać jakieś emocjonalne reperkusje, mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu i/lub sprzeciwu, a także dobrowolnie wykluczyć się bez uzasadnienia.

 

Informujemy, że mogą Państwo ograniczyć ten cel, korzystając z prawa sprzeciwu, pisząc na adres dpo@parfois.com.

Dla Parfois, kluczowym jest ocena ludzkiego wymiaru relacji z klientami. Mimo, że Parfois wykorzystuje Państwa dane do tworzenia profili, takie przetwarzanie danych jest wprowadzane wyłącznie w celu marketingowym. Oznacza to, że Parfois nie będzie, w żadnym wypadku, podejmować zautomatyzowanych decyzji, nawet poprzez definiowanie profili.

 

 

 1. Ulepszenie usługi świadczonej na rzecz użytkownika: Dane dotyczące zachowania w kwestii zakupów i przeglądania stron przez użytkownika, dotyczące zakupów w sklepach stacjonarnych lub przez sklepy internetowe, wyborów i preferencji, mogą być wykorzystywane do analizy, tworzenia profili użytkowników, badań rynku, badań jakości i poprawy naszej interakcji z klientem.
 2. Rekrutacja: Barata & Ramilo podczas procesu selekcji personelu oraz jego rekrutacji przystąpi do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych odpowiednich kandydatów, które, za wyraźną zgodą, mogą być przekazane innym firmom należącym do Grupy Parfois. Dane osobowe, które są przetwarzane, to te, które znajdują się w formularzu aplikacyjnym lub Curriculum Vitae, jak również wszystkie dane osobowe, które kandydat zadecyduje spontanicznie przekazać do Barata & Ramilo, w tym, ale nie wyłącznie, imię, nazwisko, miasto, kraj, dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu), informacje dotyczące wykształcenia i znajomości języków, historia zatrudnienia, status imigracyjny (w przypadku konieczności uzyskania zezwolenia na pracę).

 

Wysyłanie informacji marketingowych i definiowanie profilu (przetwarzanie, którego podstawa prawna stanowi uzasadniony prawnie interes Parfois), stanowią działania przetwarzania danych, których podstawą prawną jest zgoda użytkowników, z wyjątkiem przetwarzania danych w celu dostarczenia produktów lub usług (przetwarzanie jest wymagane do wykonania umowy).

Korzystając ze strony internetowej, rejestrując się lub składając zamówienie, i za każdym razem, gdy następuje zmiana Polityki Prywatności, użytkownicy wyraźnie akceptują gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z wówczas obowiązującą Polityką Prywatności.

Dane zebrane w trakcie realizacji zamówienia są danymi niezbędnymi do wykonania odpowiedniej umowy, więc jeśli użytkownik, w jakikolwiek sposób, sprzeciwia się temu przetwarzaniu danych, firma Parfois nie będzie mogła spełnić warunków realizacji umowy.

 

 

 1. Kim są odbiorcy Państwa danych?

 

Parfois może zlecić podwykonawstwo innym firmom w celu świadczenia określonych usług, takich jak zarządzanie płatnościami, usługi dostawy/odbioru, obsługa klienta, doradztwo podatkowe i księgowe, marketing lub utrzymanie strony internetowej oraz dostawców treści cyfrowych. W takich przypadkach, takie firmy zewnętrzne mogą potrzebować dostępu do niektórych informacji i danych użytkowników. Parfois gwarantuje, że w tych przypadkach te osoby trzecie będą miały ograniczony dostęp do informacji użytkowników, ograniczając je jedynie do przekazania danych niezbędnych do realizacji zleconych zadań oraz, że została ustalona umowa między stronami, w której regulowana jest ochrona danych osobowych, gdzie te firmy trzecie zobowiązują się nie ujawniać w żaden sposób danych ani nie wykorzystywać ich do celów innych niż świadczenie usług objętych umową.

W ten sposób, Parfois może przekazać Państwa dane osobowe, gdy tego wymaga prawo, w przypadku procesu sądowego lub w kontekście dochodzenia w sprawie podejrzanych działań.

 

Nasza strona internetowa i nasza aplikacja dostarczają Państwu, w pewnych okolicznościach, wtyczki (plugins) z różnych serwisów społecznościowych. Jeśli zdecydują się Państwo na interakcję z siecią społecznościową, taką jak Facebook, Twitter, Google + (na przykład poprzez rejestrację konta), Państwa aktywność na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji będzie również dostępna dla danej sieci społecznościowej. Jeśli będą Państwo zalogowani do jednej z tych sieci społecznych podczas wizyty na naszej stronie internetowej lub aplikacji lub jeśli będą Państwo korzystać z nich za pośrednictwem jednej z wymienionych wtyczek społecznościowych, sieć społecznościowa może otrzymać informacje do Państwa profilu we wspomnianej sieci społecznej, zgodnie z Państwa ustawieniami w Polityce Prywatności. Jeśli chcą Państwo uniknąć tego rodzaju transferu danych, należy zamknąć sesję swojego konta w sieci społecznościowej przed wejściem na naszą stronę internetową czy aplikację lub zmienić ustawienia prywatności, gdy tylko jest to możliwe. Radzimy zapoznać się z polityką prywatności sieci społecznościowych, z których Państwo korzystają, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przekazywania danych osobowych, oraz aby poznać swoje prawa i wiedzieć jakie ustawienia prywatności powinni wybrać adekwatnie do Państwa profilu.

Podane dane osobowe mogą być przekazane, w tych samych celach, innym firmom wchodzącym w skład Grupy Parfois. Przekazanie danych osobowych opisanych w niniejszym Oświadczeniu Prywatności, może dotyczyć międzynarodowego przekazywania danych osobowych do państw, gdzie prawa dotyczące ochrony danych nie są tak kompleksowe, jak te w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem, będziemy przesyłać dane osobowe tylko do tych odbiorców, którzy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, pamiętając, że przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych jest prawnie usankcjonowane i wykonywane na podstawie umowy UE - USA - Privacy Shield, gwarantującej ten sam poziom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, który jest zapewniony w Unii Europejskiej. Może się również zdarzyć, że w takich sytuacjach będziemy zawierać porozumienia umowne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z normami europejskimi. Jeśli chcieliby Państwo przejrzeć takie umowy, prosimy o skontaktowanie się z nami.

 

 

 1. Gdzie przechowujemy Państwa dane?

 

Parfois przechowuje przekazane nam dane osobowe na serwerach znajdujących się w bezpiecznym miejscu, które są chronione przed nieuprawnionym dostępem, użytkowaniem lub ujawnieniem. Jeśli informacje osobiste (takie jak numer karty kredytowej) znajdują się na stronie internetowej płatności, są chronione poprzez zaszyfrowanie przez Protokół Secure Socket Layer (SSL) i weryfikowane przez Digicert.

Podejmujemy techniczne, elektroniczne i organizacyjne procedury, które są niezbędne i adekwatne do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i do zapobiegania ich utracie, niewłaściwemu użyciu lub niewłaściwemu dostępowi.

Podkreślamy, że przetwarzamy Państwa dane osobiste wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Często ponownie przeglądamy nasze zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, aby zapewnić, że zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy informacje niezbędne do świadczenia lub ulepszania naszych usług.

Podejmujemy odpowiednie procedury, aby zapewnić, że Państwa informacje są dokładne, kompletne i aktualne, ale od Państwa zależy aktualizowanie lub poprawianie swoich danych osobowych, gdy jest to niezbędne.

W momencie gdy zbieranie danych osobowych odbywa się w otwartej sieci (Internet) mogą one ewentualnie krążyć po sieci bez zabezpieczeń, być przeglądane i/lub wykorzystane przez osoby nieupoważnione do tego celu, choć zostały przedsięwzięte odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie przypadkowemu lub nieuprawnionemu zniszczeniu i przypadkowej utracie, a także nieuprawnionemu dostępowi, modyfikacji lub rozpowszechnienia.

 

 

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, w którym je zbieramy, aby odpowiedzieć na Państwa potrzeby, prośby, które do nas kierujecie, lub w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych.

W celu określenia okresu, w którym przechowujemy Państwa dane, używamy poniższych kryteriów. Jeśli jednocześnie zastosujemy kilka kryteriów, zachowamy dane osobowe zgodnie z kryterium, które zakłada zachowanie danych osobowych przez jak najdłuższy czas.

 1. W przypadku zakupu towarów i usług, zachowamy Państwa dane osobowe w czasie trwania naszej relacji handlowej, w tym wszelkich roszczeń, które mogą się pojawić, jak również przez okres [10] lat po ustaniu tej relacji, bez uszczerbku dla wypełnienia obowiązków prawnych administratora;
 2. W przypadku gdyby mieli Państwo do nas pytania, żądali informacji i wyjaśnień, zachowamy Państwa dane osobowe na okres czasu niezbędny do rozwiązania problemu/dostarczenia informacji i/lub wymaganego wyjaśnienia;
 3. W momencie utworzenia konta klienta, to znaczy, gdy zarejestrują się Państwo na naszej stronie internetowej, będziemy przechowywać Państwa dane, dopóki nie poproszą nas Państwo o ich usunięcie lub po okresie nieużytkowania wynoszącym 10 lat od ostatniego zapisu aktywności na stronie internetowej;
 4. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie oferty marketingowej, zachowamy Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie spełniany cel, lub do momentu gdy Państwo anulują subskrypcję lub poproszą nas o anulowanie;
 5. W przypadku danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez maksymalny okres [5] lat po zakończeniu procesu rekrutacji;
 6. W odniesieniu do korzystania z plików Cookies, przechowujemy je tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia określonych celów, zgodnie z opisem zawartym w Polityce plików Cookies;
 7. Okres przewidziany w obowiązujących przepisach; lub
 8. Do czasu ustania konkretnego celu mającego zastosowanie do niektórych danych.

Możemy również zachować niektóre z Państwa danych osobowych niezbędnych do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, a także do administrowania lub egzekwowania naszych praw, w tym poprzez odwoływanie się na drodze sądowej lub administracyjnej.

W każdej z tych sytuacji, jeżeli toczą się postępowania prawne lub sądowe, dane będą przechowywane przez cały czas trwania procesu i do sześciu miesięcy po wydaniu ostatecznej decyzji.

Po wyżej wymienionych okresach przechowywania, dane osobowe zostaną wykasowane i/lub usunięte w całkowicie bezpieczny sposób.

 

 

 1. Jakie przysługują Państwu prawa w momencie przekazania danych osobowych?

 

Prosimy przeczytać i zapoznać się ze swoimi prawami. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem dpo@parfois.com.

 

 1. Prawo do informacji: nasi klienci mają prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób Parfois wykorzystuje ich dane osobowe. Właśnie dlatego udostępniamy Państwu niniejszą Politykę Prywatności i plików Cookies.
 2. Prawo dostępu: w uzupełnieniu do prawa do informacji, mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy i zachowujemy. W takich przypadkach Parfois dostarczy Państwu kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. Ponadto, w przypadku żądania za pośrednictwem środków elektronicznych, informacja zostanie dostarczona w formacie elektronicznym powszechnego użytku.
 3. Prawo do poprawiania: mają Państwo prawo do poprawiania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, nieaktualne lub jeśli chcą Państwo je uzupełnić. Aby to zrobić, mogą Państwo skontaktować się z nami lub, jeśli są Państwo zarejestrowani na stronie internetowej, przechodząc do "strefy klienta".
 4. Prawo do usunięcia/prawo do bycia zapomnianym: mogą nas Państwo poprosić o wyeliminowanie swoich danych, prosimy jednak pamiętać, że nie jest to prawem absolutnym, jako, że mamy podstawy prawne lub inne uzasadnione prawnie interesy do przechowywania Państwa danych osobowych.
 5. Prawo do sprzeciwu, w tym bezpośredniego marketingu: mogą nas Państwo poprosić o wyeliminowanie swoich danych, prosimy jednak pamiętać, że nie jest to prawem absolutnym, jako, że mamy podstawy prawne lub inne uzasadnione prawnie interesy do przechowywania Państwa danych osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu, w tym bezpośredniego marketingu: mogą Państwo usunąć subskrypcję Newslettera Parfois lub zdecydować o usunięciu się z naszej bezpośredniej komunikacji marketingowej w dowolnym momencie, a także sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Najłatwiej jest to zrobić, klikając w link " Aby wypisać się z naszego Newslettera, kliknij tutaj " w dowolnej otrzymanej wiadomości elektronicznej lub komunikacji, w tym celu mogą Państwo również skontaktować się z nami. W dowolnym momencie, mogą Państwo także sprzeciwić się opracowaniu swojego profilu i wykorzystaniu danych do badań rynkowych. Podkreślamy, że Parfois nie podejmuje automatycznych decyzji, w tym opartych na profilach opracowanych w oparciu o przetwarzane dane.
 7. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie: mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, jeśli takie przetwarzanie jest oparte na Państwa zgodzie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie przed jego wycofaniem.
 8. Prawo do złożenia skargi do KKOD: jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych prowadzone przez Parfois narusza przepisy dotyczące ochrony danych, mogą Państwo złożyć skargę do Krajowej Komisji Ochrony Danych. Prosimy nie wahać się z nami skontaktować przed złożeniem skargi do KKOD.
 9. Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo do przenoszenia, kopiowania lub przesyłania danych z naszej bazy danych do innej.
 10. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych w następujących sytuacjach: zakwestionowania prawidłowości danych, jeśli przetwarzanie jest bezpodstawne, a nie chcą Państwo usunąć swoich danych, ale tylko je ograniczyć, jeżeli dane nie są już potrzebne Parfois, ale niezbędne dla klienta lub gdy skorzystał z prawa sprzeciwu powyżej, w czasie gdy Parfois sprawdza, czy podstawa prawna do przetwarzania danych ma pierwszeństwo przed tamtymi przepisami, czy nie ma.

 

 

W celu zwrócenia się do skorzystania z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, innych niż te szczegółowo określone w odpowiednich ustępach, mogą Państwo przesłać wiadomość na adres wskazany powyżej w pkt. 1, do informacji „Inspektora Ochrony Danych Osobowych” lub wiadomość elektroniczną na podany tam adres e-mail, na który mogą Państwo również wysyłać wiadomości, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności.

 

Przypominamy, że te prawa, podobnie jak wszystkie inne, powinny być wykonywane w sposób rozsądny i w dobrej wierze przez posiadacza. Jeśli wnioski o skorzystanie ze swoich praw są wyraźnie bezzasadne lub przesadne, na przykład, w przypadku żądania informacji w nieuzasadniony i powtarzalny sposób lub naruszenia prawa do otrzymania informacji, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, Parfois zastrzega sobie prawo do naliczania rozsądnej opłaty, biorąc pod uwagę koszty administracyjne związane z dostarczeniem informacji lub nieprzeprowadzeniem dalszych działań na jego wniosek.

 

 

 1. Gwarancje i ostrzeżenia.

Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe przekazane Parfois są poprawne i dokładne oraz zobowiązuje się do powiadomienia o wszelkich zmianach lub modyfikacjach i ponosi wyłączną odpowiedzialność za straty i szkody spowodowane niewłaściwym, niedokładnym lub niekompletnym przekazaniem danych. Użytkownik został wyraźnie ostrzeżony, że w przypadku rozpowszechnienia danych osobowych w środkach przekazu publicznego Parfois, takich jak Facebook, Google +, Twitter i Instagram, informacje te mogą być widoczne i wykorzystywane przez strony trzecie. Parfois nie czyta żadnych osobistych komunikatów publikowanych na stronach internetowych swoich klientów.

 

ZALECANE PRZEGLĄDARKI DO WŁAŚCIWEGO WYŚWIETLANIA STRONY

Strona internetowa Parfois jest zoptymalizowana do przeglądania w Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge.

 


POLITYKA COOKIES

Cookies to małe pliki danych, które są instalowane na komputerze użytkownika lub na innym urządzeniu, w momencie, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, i służą one do rejestrowania informacji o przeglądaniu zasobów internetowych, w celu jego ułatwienia i uczynienia go bardziej przyjemnym. Pliki te są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, zawierają anonimowe dane i nie powodują uszkodzenia komputera. Służą do rejestrowania preferencji użytkownika, takich jak wybrany język, dane dostępu lub dostosowywanie ustawień strony, zarówno podczas przeglądania, jak i przyszłych odwiedzin.

Serwer sieciowy rejestruje i przechowuje tylko te informacje, które z definicji są zwyczajowo rejestrowane przez serwer: adres IP, za pośrednictwem którego użytkownik ma dostęp do Internetu; data i czas dostępu użytkownika do strony internetowej www.parfois.com; adres strony internetowej, z której użytkownik ma bezpośredni dostęp do strony internetowej www.parfois.com.

Informacje zebrane na stronie internetowej www.parfois.com są przeznaczone do przeliczenia liczby odwiedzin na różnych stronach, które tworzą tę witrynę internetową, która pozwoli Parfois sprawić, aby strona www.parfois.com stała się bardziej przydatna dla swoich użytkowników.

Informacje te nie są wykorzystywane przez Parfois do śledzenia ani do zbierania jakichkolwiek danych osobowych umożliwiających identyfikację osób odwiedzających, w tym przez skojarzenie adresu IP z tożsamością użytkownika komputera lub w jakimkolwiek celu innym niż ten, o którym mowa w poprzednim paragrafie.

Zgodnie z ustawą nr 41/2004 z dnia 18 sierpnia, przechowywanie informacji i możliwość dostępu do informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności za pomocą plików Cookies) są wykonywane przez Parfois, tylko jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na instalację plików Cookies na swoim urządzeniu.

 

Rodzaje i funkcje plików Cookies

Funkcjonalne:

Te pliki Cookies są niezbędne, aby móc poruszać się po witrynie internetowej. Pozwala nam to również zapamiętać preferencje użytkownika, a mianowicie kraj i wybrany język, przez który ma dostęp do naszej strony. Te pliki Cookies są zarządzane przez Parfois i są opisane poniżej:

· Identyfikator użytkownika: umożliwia identyfikację i uwierzytelnienie użytkownika, a także zapisanie elementów dodanych do koszyka lub do listy ulubionych. Zostają zapisane tylko podczas sesji użytkownika.

· Identyfikator sesji: identyfikuje żądania użytkownika podczas sesji, a mianowicie wybór kraju i języka. Są one przechowywane nieprzerwanie, dopóki pliki Cookies nie zostaną odnowione.

· Przeglądanie stron przez użytkownika: umożliwia identyfikację przeglądania stron przez użytkownika, na przykład rozpoczęcie sesji, pierwsza strona, scroll i strefy klikania. Są zapisywane tylko podczas sesji użytkownika.

· Protokół: zezwala na zmianę między niezabezpieczonymi protokołami (http) na bezpieczne (https) domen. Są zapisywane tylko podczas sesji użytkownika.

Wydajność:

Pliki Cookies pozwalają nam ulepszyć funkcjonalność naszej strony internetowej, poprzez analizę jej wykorzystania. W niektórych przypadkach, pomaga nam to poprawić szybkość, z jaką przeglądane są strony. Nie zaakceptowanie plików Cookies może spowolnić nawigację witryny i brak sugestii. Te pliki Cookies pozwalają nam wciąż ulepszać naszą stronę internetową, aby ułatwić i uprzyjemnić zakupy użytkownikowi oraz aby ulepszyć wiadomości marketingowe wysyłane do naszych klientów. Pliki Cookies są zarządzane przez autoryzowanych partnerów w celu wymienionym poniżej:

· Google Analytics: usługa świadczona przez Google, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, ma na celu monitorowanie naszej strony internetowej. Celem jest uzyskane informacji o dostępie użytkownika: ile razy użytkownik odwiedza daną stronę internetową, data pierwszej i ostatniej sesji i jej długość, wyszukiwarka i wyszukiwane słowo umożliwiające dostęp do naszej strony internetowej. A także strony internetowe lub hiperłącze osób trzecich, poprzez którego kliknięcie uzyskano dostęp do Parfois.com, miejsce w świecie, w którym uzyskano dostęp do strony internetowej i używane urządzenie. Konfiguracja i przechowywanie tego pliku Cookies są z góry ustalone przez usługę Google. Parfois nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dokładność stron internetowych osób trzecich. Pliki cookie są stale zapisywane do czasu ich odnowienia.

· Hotjar: serwis mapowania kliknięć, świadczony przez firmę Hotjar Ltd, Level 2 z siedzibą na Malcie, który pozwala otrzymywać informacje dotyczące obszaru na stronie otrzymującego najwięcej kliknięć i czasu trwania. Te pliki Cookies pomagają nam sprawdzić, czy jest jakikolwiek obszar strony, na którym użytkownicy mają większe trudności, tak, abyśmy mogli ulepszyć poruszanie się po naszej stronie internetowej. Pliki Cookies są stale zapisywane do czasu ich odnowienia.

· Salesforce: Demandware to technologia wykorzystywana w budowaniu platform chmurowych dla e-commerce. Podczas przeglądania witryny internetowej, technologia ta pomaga zbierać informacje za pomocą wykorzystywanych narzędzi ku temu służących, takich jak pliki Cookies i Web beacons ("Informacje o przeglądaniu stron"). Informacje o przeglądaniu stron internetowych zawierają standardowe informacje o przeglądarce internetowej (takie jak typ przeglądarki i język przeglądarki), adres IP (Internet Protocol) i działania podjęte w witrynie Parfois.com (takie jak przeglądane strony internetowe i kliknięte linki).

Marketing:

Te pliki Cookies rejestrują Państwa preferencje dotyczące produktu i zakupów oraz pomagają nam w naszych inicjatywach marketingowych. Dodatkowo, umożliwiają nam udostępnianie danych naszym reklamodawcom, dzięki czemu reklama, która jest Państwu przedstawiana, jest bardziej odpowiednia i zgodna z Państwa preferencjami. Współpracujemy z firmami, które mogą zbierać informacje dotyczące przeglądania naszej strony oraz Państwa interakcji z naszymi środkami komunikacji i reklamami, w celu wyświetlania niestandardowych reklam w imieniu Parfois. Nasza strona internetowa jak i aplikacja korzystają również z technologii retargetingu, która pozwala pokazać naszym użytkownikom, którzy już wykazali zainteresowanie naszym sklepem i produktami, spersonalizowane reklamy na witrynach partnerskich. Parfois nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dokładność stron internetowych osób trzecich.

· Facebook: rejestracja przeglądanych stron, produktów i zachowania dotyczącego zakupów dokonanych na naszej stronie internetowej, dzięki czemu możemy komunikować się z Państwem w spersonalizowany sposób i przedstawiać odpowiednie produkty i usługi zgodnie z Państwa preferencjami, na portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Pliki Cookies są stale zapisywane do czasu ich odnowienia.

· Google Adwords: rejestracja przeglądanych stron, produktów i zachowania dotyczącego zakupów dokonanych na naszej stronie internetowej, dzięki czemu możemy komunikować się z Państwem w spersonalizowany sposób i pokazywać odpowiednie produkty i usługi zgodnie z Państwa preferencjami w wyszukiwarce Google i jego partnerach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy przeczytać ustawienia reklam Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

· Ingenious Technology: te pliki Cookies pozwalają zoptymalizować kampanie reklam marketingowych. Pliki Cookies są stale zapisywane do czasu ich odnowienia.

W przypadku zablokowania lub niewyrażenia zgody na użycie plików Cookies, żadne pliki Cookies nie będą przechowywane na Państwa urządzeniu, ale nie jest zagwarantowane poprawne funkcjonowanie naszej strony internetowej, a użytkownik nie będzie mógł w pełni skorzystać z treści udostępnianych na stronie internetowej, natomiast przy każdym kolejnym dostępie do strony internetowej, będą Państwo proszeni o zgodę na wykorzystanie plików Cookies.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na niniejsze Zasady dot. Plików Cookies w dowolnym czasie, usuwając pliki Cookies przechowywane na komputerze za pomocą opcji konfiguracji swojej przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo zapoznać się z informacjami dla głównych przeglądarek internetowych pod następującymi adresami:

Chrome: w https://support.google.com/chrome/answer/95647

Explorer: w https://support.microsoft.com//help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox: w https://support.mozilla.org/

Safari: w https://support.apple.com/kb/ph5042

Na koniec, jeśli chcieliby Państwo mieć większą kontrolę nad instalacją plików Cookies, mogą Państwo zainstalować programy lub dodatki w swojej przeglądarce, zwane narzędziami "do not track", które pozwalają wybrać te pliki Cookies, na które Państwo zechcą zezwolić.

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce dotyczącej plików Cookies zostaną odpowiednio upublicznione za pośrednictwem powiadomienia opublikowanego na tej stronie internetowej, a w przypadku jakichkolwiek zmian użytkownik zostanie poproszony o jednoznaczną akceptację Polityki plików Cookies w jej poprawionej wersji.

 

ZMIANY W DOKUMENCIE

Może się zdarzyć, że Parfois zmieni niniejsze oświadczenie i swoją Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić wizerunek firmy i opinie klientów. Zachęcamy naszych klientów do okresowego przeglądu naszej Polityki Prywatności, tak aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób Parfois chroni Państwa dane.

 

KONTAKTY

Parfois z góry dziękuje za Państwa uwagi dotyczące tej Polityki Prywatności. Jeśli uważają Państwo, że Parfois nie przestrzega tego oświadczenia, proszę się z nami skontaktować. Postaramy się ocenić Państwa sugestię i odpowiedzieć najszybciej, jak to będzie możliwe.